Youtubers Life là game mô phỏng cuộc sống và kinh doanh do U-Play Online phát hành trên Steam. Đúng như tên gọi, Youtubers Life mô phỏng cuộc sống của 1 video blogger nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới với công việc hàng ngày là biên tập video, mở rộng lượng fan hâm mộ và trở nên giàu có nhờ các Vlog của mình!