We Happy Few lấy bối cảnh giả tưởng tại nước Anh thập niên 60, người chơi sẽ du hành đến Utopia, một thị trấn của Wellington Welles và khám phá những điều kì bí tại đây.