Trò chơi thể thao World Soccer 2018. Trò chơi bóng đá chất lượng cao. Sao chép các mục tiêu đến mục tiêu từ các khoảng cách khác nhau.