WINRAR Là phần mềm giải nén chuyên dụng dành cho máy tính trên hệ điều hành Windows. Là một trong những phần mềm đầu tiên và nổi tiếng trong việc nén dữ liệu.