Trò chơi chiến lược Warfare Incorporated. Chiến lược thời gian thực chất lượng. Xây dựng căn cứ, xây dựng đơn vị và tấn công kẻ thù.