Trò chơi điện tử Ultimate Mario Run. Chạy với Mario suốt đời. Nghĩa đen Kẻ thù săn lùng bạn, và bạn chỉ phải chạy và nhảy.