Trò chơi thể thao Stunt skateboard 3D. Nhận trên ván trượt trên đường phố. Làm thủ thuật và vui chơi.