Trò chơi điện tử SpPal. Nhảy vui nhộn với SpPal và Patrick. Bảo vệ thế giới dưới nước khỏi bong bóng bẩn. Coi chừng họ sẽ không chạy vào bạn.