Trò chơi hành động Sáu viên đạn. Một trò chơi cao bồi vui nhộn. Bắn hạ kẻ thù và ở lại càng lâu càng tốt.