Trò chơi logic Lưu quái vật. Cứu những con quái vật trước Halloween. Mang chúng đến xương mà chúng đang treo.