Trò chơi vui nhộn Road Rage Trip. Nhảy với một chiếc xe bị hỏng trên những chiếc xe khác, nhận tiền và cải thiện các tùy chọn xe của bạn cho những nỗ lực tiếp theo.