Vào vai kiến trúc sư, nhà quản lý và bác sĩ trong tựa game mô phỏng kết hợp chiến thuật Project Hospital.