PES 2011 Để bổ sung thêm nhiều trải nghiệm về game bóng đá cho các bạn, hôm nay mình tiếp tục bổ sung vào bản pes 2011 đã được cập nhật và fix lỗi hoàn chỉnh này.