Bạn chợt nghĩ ra một kiểu nhà tù thú vị, một thiên đường cho phạm nhân? Hay một kiểu nhà tù cực kỳ vững chắc, không tên tội phạm nào có thể thoát ra được? Tất cả đều có thể thực hiện được trong Prison Architect.