Trò chơi ô tô Moto X3M - Giáng sinh. Phần tiếp theo Giáng sinh tốt đẹp cho các trò chơi xe máy. Đi qua các cấp độ băng trên xe đạp.