Trò chơi vui nhộn Bẻ khóa Rush Rush. Trò chơi kỹ năng. Hãy liên lạc với tù nhân. Đừng để bị bắt khi chuẩn bị kế hoạch của bạn.