Phần mềm IDM quá nổi tiếng rồi nên không cần giới thiệu thêm nữa

Dạo gần đây có rất nhiều bạn bị IDM báo lỗi Fake Serial Number