Hide My Ass theo cá nhân mình đánh giá thì nó là một trong những phần mềm Fake IP tốt nhất hiện nay. Nó hỗ trợ trên đa số các nền tảng phổ biến như Windows, MAC OS, Android, Linux hay là iOS.