HD Tune Pro là công cụ kiểm thử tốc độ truyền từng khối và nhiệt độ đĩa cứng, đồng thời đánh giá hiệu suất ổ đĩa cài đặt trên máy tính. Ứng dụng cung cấp khoảng 10 loại kiểm thử để nhận thông tin về tốc độ truyền và sử dụng kỹ thuật quản lý âm tự động (viết tắt là AAM) để giảm tiếng ồn của đĩa cứng.
[update title="Link download phần mềm:" icon="info-circle"] HD Tune Pro link : Download [/update] [warning title="Các tính năng của phần mềm" icon="exclamation-triangle"] 1.- Đánh giá hiệu suất ổ đĩa cứng.
2. Kiểm tra thử tốc độ truyền từng khối và nhiệt độ đĩa cứng
3. Cung cấp khoảng 10 loại kiểm thử để nhận thông tin về tốc độ truyền
4. Giảm tiếng ồn của đĩa cứng bằng kỹ thuật quản lý âm tự động
[/warning]
[warning title="Hướng Dẫn Tải & Cài Đặt" icon="exclamation-triangle"] 1. Giải nén file download về được 1 folder
2. Tìm trong folder vừa giải nén ra file hdtunepro_570_full
3. Setup xong mở file Serial để lấy Name và Serial number trong đó điền vào là xong [/warning]