Trò chơi hành động Goldefense. Bảo vệ xe đẩy của bạn với vàng trước khi săn cao bồi. Bắn chúng và ăn cắp vàng.