Trò chơi logic Gladiators. Trò chơi giải đố với chiến đấu. Bind bom để tấn công kẻ thù. Dần dần tiêu diệt tất cả.