Trò chơi điện tử Escape io. Trò chơi đẹp dựa trên đội nhiều người chơi. Chơi với những người chơi khác, nhảy vào chính mình, giúp đỡ ít nhất một trong số các bạn đến với cờ.