Dance of Death Du Lac and Fey là game phiêu lưu thám hiểm mới lạ London, 1888. Với các công dân Whitechapel, sống dưới cái bóng của Jack the Ripper, các huyền thoại Arthur đã xuống đường trong một nhiệm vụ ly kỳ để ngăn chặn kẻ giết người trước khi anh ta tấn công một lần nữa.