Giúp Naruto và các anh hùng dũng cảm khác từ các trò chơi và bộ anime nổi tiếng trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chết người. Nhiều thử thách đang chờ bạn!