Trò chơi hành động Combat Online. Nhiều người chơi FPS theo phong cách Counter Strike. Lấy vũ khí của bạn và thoát khỏi đội quân địch ngẫu nhiên