Anime Smash i là một trò chơi chiến đấu độc đáo, trong đó bạn có thể chiến đấu với các phiên bản nữ của các anh hùng yêu thích của mình từ nhiều anime khác nhau. Trò chơi là bản beta và không may sẽ không hoàn thành. Có hai nhân vật có thể chơi được.