Adobe Photoshop CC là phiên bản mới nhất của các sản phẩn photoshop. Sau nhiều năm cải tiến Photoshop Creative cloud có nghĩa là phiên bản CC sẽ được cập nhật hằng năm lên các bản như 2015, 2016, 2017, 2018…