Adobe Affter Effect là phần mềm xử lý đồ hoạ. Có thể làm việc với video, hình ảnh, âm thanh một cách dễ dàng. Thiết kế chuyển động cực kỳ tinh xảo.