Trò chơi chiến lược Quân đội Stickman. Trò chơi chiến đấu với gậy. Chiến thắng máy bay chiến đấu và bắn.